Aquest projecte de CBR Construccions de reforma integral va partir de la construcció original formada per 3 habitatges independents.

Després d’enderrocar-ne completament l’estructura interior, tot conservant elements com la façana principal, posterior i la coberta, es va procedir a realitzar una completa intervenció estructural a través d’una nova estructura de formigó armat i acer.

El resultat final inclou 3 plantes: la primera, on s’ubiquen els espais de dia com la cuina o la terrassa; la segona, on trobem l’habitació principal ─amb vestidor i bany─ i dues habitacions més, i la tercera, on hi ha un espai diàfan i multifuncional.

Per tal d’oferir un major confort, CBR Construccions també hi va instal·lar un sistema de calefacció per terra radiant acompanyat d’una caldera de pèl·lets.